Nhà phố Haruka F8 CD HR28 căn góc hướng tây nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR28 căn góc hướng tây nam

10,300,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT
2 tháng trước

Nhà phố Haruka F8 CD HR28 căn góc hướng tây nam Mã căn: HR28 Mẫu nhà: G3a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 165 m2 Diện tích xây dựng: 283m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

283 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR27 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR27 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT
2 tháng trước

Nhà phố Haruka F8 CD HR27 view hướng nam Mã căn: HR27 Mẫu nhà: G4a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

Nhà phố Haruka F8 CD HR26 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR26 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR26 view hướng nam Mã căn: HR26 Mẫu nhà: G4b Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR25 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR25 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR25 view hướng nam Mã căn: HR25 Mẫu nhà: G4a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR24 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR24 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR24 view hướng nam Mã căn: HR24 Mẫu nhà: G4b Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR23 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR23 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR23 view hướng nam Mã căn: HR22 Mẫu nhà: G4a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR22 view hướng nam

Nhà phố Haruka F8 CD HR22 view hướng nam

9,700,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT
2 tháng trước

Nhà phố Haruka F8 CD HR22 view hướng nam Mã căn: HR22 Mẫu nhà: G5b Hướng cửa chính: view hướng nam can goc Diện tích đất: 165 m2 Diện tích xây dựng: 283m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR21 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR21 view hướng nam

9,700,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR21 view hướng nam Mã căn: HR21 Mẫu nhà: G5a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 165 m2 Diện tích xây dựng: 283m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

Nhà phố Haruka F8 CD HR20 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR20 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR20 view hướng nam Mã căn: HR20 Mẫu nhà: G4b Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

Nhà phố Haruka F8 CD HR19 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR19 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

  Nhà phố Haruka F8 CD HR19 view hướng nam Mã căn: HR19 Mẫu nhà: G4a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

Nhà phố Haruka F8 CD HR18 view hướng nam

Nhà phố Haruka F8 CD HR18 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR18 view hướng nam Mã căn: HR18 Mẫu nhà: G4B Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.  

Nhà phố Haruka F8 CD HR17 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR17 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR17 view hướng nam Mã căn: HR16 Mẫu nhà: G4a Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR16 view hướng nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR16 view hướng nam

8,800,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR16 view hướng nam Mã căn: HR16 Mẫu nhà: G4b Hướng cửa chính: view hướng nam Diện tích đất: 149 m2 Diện tích xây dựng: 278m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR15 view hướng đông nam

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR15 view hướng đông nam

10,300,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR15 view hướng đông nam Mã căn: HR15 Mẫu nhà: G3b Hướng cửa chính: Căn góc hướng đông nam Diện tích đất: 165 m2 Diện tích xây dựng: 283m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.

278 m2
Nhà phố Haruka F8 CD HR12C căn góc hướng Đông Bắc

For Sale

Nhà phố Haruka F8 CD HR12C căn góc hướng Đông Bắc

10,300,000,000VNĐ / Đã bao gồm thuế VAT

Nhà phố Haruka F8 CD HR12C căn góc hướng Đông Bắc Mã căn: HR12C Mẫu nhà: G3a Hướng cửa chính: Căn góc hướng Đông Bắc Diện tích đất: 165 m2 Diện tích xây dựng: 283m2 Số tầng: 4 Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong.             […]

283 m2
1 2 6